GỐI ĐỠ

Mã SP : 0

KIÊN THÀNH TÍN tự hào với 2 thương hiệu gối đỡ WINKYO với quy chuẩn chất lượng quốc tế và quy trình sản xuất, kiểm tra khắc nghiệt. Sản phẩm KIÊN THÀNH TIN hiện đang được sử dụng rộng rãi trên toàn quốc.

Bảng thông số các sản phẩm Gối đỡ của Kiên Thành Tín: