SẢN PHẨM MỚI

Mã SP : 20200304-1

Hoạt động công nghiệp hoá đang diễn ra hàng ngày , Máy móc ngày càng hiện đại ,sản phẩm vật tư thay thế cũng không ngừng phát triển . KIÊN THÀNH TÍN là đơn vị tiên phong trong quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm . Dây curoa  YAMTACHI D và C răng đang là 2 sản phẩm mới được nâng cấp toàn diện từ công nghệ sản xuất đến nguyên liệu cao cấp EPDM. YAMATACHI D VÀ C răng tự tin là bước tiến cùng Quý Khách hàng không ngừng phát triển.

Kiên thành tín không ngừng nghiến cứu và phát triển liên tục  để đáp ứng các nhu cầu về vòng bi trong các lĩnh vực . Liên hệ để trở thành đại lý của chúng tôi trên toàn quốc.