VÒNG BI

Với công nghệ sản xuất hàng đầu của Hàn Quốc và Taiwan, KIÊN THÀNH TÍN luôn tự hào với 2 thương hiệu Vòng bi WIN và KYO đang cung cấp trên thị trường với đầy đủ mẫu mã theo đúng thông số quốc tế.

Chi tiết